Tροπολογία για τους δασικούς χάρτες

2022-03-18

ΠΡΟΣ: Κ. Νικόλαο Μουζακίτη, Πρόεδρο του Π.Σ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΗΛ.: 2661362302 EMAIL: proedros_ps@pin.gov.gr και δια του προεδρείου προς όλους τους Περιφερειακούς Συμβούλους με την αίτηση να εκφωνηθεί το παρόν στην συνεδρίαση του ΠΣ της 19 Μαρτίου 2022 και ώρα 10:00 που θα γίνει στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Νυδρίου του Δήμου Λευκάδας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ κ. Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ, ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κ. Κ. ΣΚΡΕΚΑ, ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ (ΣΤΑ ΜΑΙΛ ΤΟΥΣ), ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ, ΜΜΕ.

ΘΕΜΑ : Η τροπολογία για τους δασικούς χάρτες που κατετέθη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και είναι αντίθετη με δεσμεύσεις του υφυπουργού ΥΠΕΝ κ. Γ. Αμυρά προς το πανελλήνιο, αλλά και προς τους βουλευτές των Επτανήσων της Ν.Δ, των Δημάρχων των Επτανήσων και άλλων φορέων για δήθεν οίκοθεν διόρθωση των δασικών χαρτών από ΑΔ σε ΑΑ.

Κυρίες και Κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι.

Εκφράζοντας την αγανάκτηση των μελών της Επτανησιακής Συνομοσπονδίας μας, σας καλούμε να παρέμβετε και να εκφράσετε την αντίθεσή σας στην κατατεθείσα τροπολογία στην Βουλή των Ελλήνων, για τους δασικούς Χάρτες, καθόσον πάρα τις δημόσιες δηλώσεις και τις υποσχέσεις του υφυπουργού ΥΠΕΝ κ. Γ. Αμυρά προς τους βουλευτές της Ν.Δ. και τους Δημάρχους των Δήμων της Περιφέρειας Ιονίων νήσων (στους δημάρχους σε τρείς τουλάχιστον τηλεδιασκέψεις), για κατάθεση νομοθετικής ρυθμίσεως για την δήθεν οίκοθεν διόρθωση των δασικών χαρτών από ΑΔ σε ΑΑ.

Η κατατεθείσα τροπολογία ουδόλως αντιμετωπίζει το ουσιαστικό θέμα των δασωθέντων αγρών, που εμφανίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες ως δάσος, χαρακτηρισθέντες έτσι απλά μέσω θέασης μιας πρόσφατης αεροφωτογραφίας η σύμφωνα με πληροφορίες μέσω υπολογιστή (αυξάνοντας την δασοκάλυψη κατά 60% από το 1945) και αφήνοντας να κριθεί ο χαρακτήρας της δασικής εκτάσεως στο μέλλον από την Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 3208/2003 (Α' 303).

Ακόμα και η σωστή ρύθμιση της τροπολογίας για τον περιορισμό των δικαιολογητικών για την θεμελίωση της κυριότητος εξανεμίζεται, αφού ο τυχόν χαρακτηρισμός της εκτάσεως ως δασικής δίνει την κυριότητα είτε στο δημόσιο για την ηπειρωτική Ελλάδα είτε στην αχρησία της εκτάσεως για την νησιωτική Ελλάδα

Η κατατεθείσα στην Βουλή τροπολογία, σε κανένα σημείο δεν ανταποκρίνεται τόσο στην από 20-02-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου σας, όσο και σε ανάλογες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων της Περιφέρειας, καθόσον στην τροπολογία δεν γίνεται καμία αναφορά για την αντιμετώπιση των δασωμένων αγρών στην διαδικασία σύνταξης ή αναμορφώσεως των δασικών χαρτών.

Σημειωτέον ότι το Υπουργείο περιβάλλοντος και ενέργειας μεθόδευσε την κατάθεση της νομοθετικής ρυθμίσεως με τροπολογία, χωρίς διαβούλευση και μάλιστα ελάχιστες ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας για την κατάθεση αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών στα Επτάνησα, μεθόδευση η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πολλοί συμπολίτες μας (αν δεν δοθεί παράταση) να απωλέσουν το δικαίωμά τους, αφού περίμεναν την νομοθετική ρύθμιση για να κρίνουν αν έπρεπε να καταθέσουν αντιρρήσεις κατά του δασικού χάρτη, διαδικασία η οποία είναι χρονοβόρος αφού απαιτεί την σύμπραξη μηχανικού δασολόγου και πιθανόν δικηγόρου.

Πιο συγκεκριμένα:

Η τροπολογία δεν προβλέπει σε κανένα σημείο ότι : «Τα γεωτεμάχια που δεν έφεραν δασική βλάστηση προ του 1945 και απέκτησαν δασική μορφή, να μην διέπονται από τις δασικές διατάξεις» όπως αναφέρεται στην απόφαση της 20-02-2021 του Περιφερειακού σας Συμβουλίου και ούτω δεν προβλέπεται με την τροπολογία η οίκοθεν διόρθωση στον δασικό χάρτη ώστε τα ΑΔ να γίνουν ΑΑ.

Αντίθετα με την κατατεθείσα τροπολογία ο χαρακτηρισμός ΑΔ (δηλ. έκταση εν γένει δασική), παραμένει ως έχει στον αναρτημένο Δασικό Χάρτη και μάλιστα για πρώτη φορά, εάν τελικά ψηφισθεί η τροπολογία, με νομοθετική κάλυψη χαρακτηρίζονται άρδην αγροτικές εκτάσεις ως δασικές (αύξηση 60%δασοκάλυψη από το 1945), απλά μέσω θέασης μιας πρόσφατης αεροφωτογραφίας χωρίς να εξετάζονται σωρευτικά τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιούνται για την ύπαρξη ή μη δασοβιοπικοιλότητας.

Επιπλέον με την τροπολογία παραπέμπεται στο μέλλον και στα συμβούλια Δασών ο χαρακτηρισμός ή ο αποχαρακτηρισμός μιας έκτασης, κάτι που προβλέπονταν και στην μέχρι σήμερα νομοθεσία, με το επιβαρυντικό όμως δεδομένο του παραμένοντα στον δασικό χάρτη χαρακτηρισμό ΑΔ ( δηλ. ως εν γένει δασικής έκτασης).

Έτσι ο κάθε ιδιοκτήτης με υπέρογκα έξοδα καλείται εκτός από σήμερα και μελλοντικά να αποδείξει στο Συμβούλιο Δασών πόσα πουρνάρια φύτρωσαν στο χωράφι του , πόσο ψηλά είναι, από πότε μετά το 1960 φύτρωσαν κ.λπ., ώστε να πάρει την άδεια του Δασάρχη για να μπει στην ιδιοκτησία του.

Η Συνομοσπονδία μας, σας καλεί να ενώσουμε τις δυνάμεις όλων των επτανησίων απαιτώντας τουλάχιστον από τους Επτανήσιους Βουλευτές να προωθήσουν την μόνη νομοθετική ρύθμιση που επιλύει το πρόβλημα, που είναι αυτή (εξ όσων τουλάχιστον γνωρίζουμε), η οποία κατατέθηκε στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή του ΥΠΕΝ, από τον εκπρόσωπο του Δήμου Λευκάδας νομικό, κ. Ξενοφώντα Γράψα η οποία έχει ως εξής :

«Εκτάσεις στις περιοχές του άρθρου 62 nap. 1 εδ. β Ν. 998/1979 (1) που στις αεροφωτογραφίες των ετών 1945 ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του 1960, εμφανίζονται ως εκτάσεις μη δασικής μορφής, δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις κατά τη διαδικασία κατάρτισης του δασικού χάρτη ή αναμόρφωσης κυρωμένου δασικού χάρτη, ανεξάρτητα από τη μορφή που τυχόν απέκτησαν αργότερα. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται και στην περίπτωση που κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας διάταξης έχει ήδη αναρτηθεί ή κυρωθεί ο δασικός χάρτης, οπότε απαιτείται η ανασύνταξή του».

Αυτή και μόνο η διατύπωση εξασφαλίζει:

 Να μην απαιτείται η εξ υπαρχής σύνταξη των δασικών χαρτών.

 Δίνει την ίδια λύση στο σύνολο των περιπτώσεων που έχουν κοινά χαρακτηριστικά και δεν έχει περιπτωσιολογική εφαρμογή.

 Μπορεί να ισχύσει άμεσα και να μην απαιτεί την υποβολή αντιρρήσεων από την πλευρά των ιδιοκτητών.

 Η αντιμετώπιση του ζητήματος των δασωθέντων αγρών γίνεται με τρόπο που συμπεριλαμβάνει το σύνολο των χαρακτηρισμένων ως ΑΔ εκτάσεων, δεδομένου ότι στους δασικούς χάρτες δεν υπήρξε διαχωρισμός σε δάση και δασικές εκτάσεις.

 Δεν απαιτείται, λόγω της εξαίρεσης των Ιονίων Νήσων από το τεκμήριο κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, η επίκληση τίτλων, καθώς το ειδικό ιδιοκτησιακό καθεστώς απαλλάσσει τους ιδιοκτήτες από τη σχετική υποχρέωση.

(1) Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κρήτης, Νομοί Λέσβου, Σάμου, Χίου και Κυκλάδων, Κύθηρα, Αντικύθηρα, Δωδεκανήσα (πλην των νήσων που ισχύει ο κτηματολογικός κανονισμός) και Καλλικρατικοί Δήμοι Ανατολικής και Δυτικής Μάνης

Επισυνάπτεται η κατατεθείσα από την κυβέρνηση τροπολογία

Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Άρθρο 80 

Δασωθέντες αγροί - Αντικατάσταση άρθρου 67 ν. 998/1979

Το άρθρο 67 του ν. 998/1979 (Α' 289) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Άρθρο 67 

Αγροί που άλλαξαν μορφή

1. Το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε εκτάσεις που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945, ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 1960, με αγροτική μορφή που δασώθηκαν μεταγενέστερα, ανεξάρτητα από τη μορφή που απέκτησαν αργότερα, επί των οποίων το Δημόσιο δεν θεμελιώνει δικαιώματα κυριότητας βάσει τίτλου. Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που έχουν εκδοθεί για τις ανωτέρω εκτάσεις ανακαλούνται ακόμη και αν τελεσιδίκησαν δικαστικά.

2. Αν οι εκτάσεις της παρ. 1 εντάσσονται στην παρ. 1 του άρθρου 3, τότε εμβαδόν αυτών έως τριάντα (30) στρέμματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση, χωρίς να επιτρέπεται η περαιτέρω αλλαγή της χρήσης τους. Δικαίωμα να ζητήσουν την αλλαγή της χρήσης για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση έχουν όσοι αξιώνουν δικαιώματα κυριότητας επί των ανωτέρω εκτάσεων, δυνάμει τίτλων νόμιμα μεταγεγραμμένων. Η αλλαγή της χρήσης επιτρέπεται, κατόπιν άδειας που χορηγείται από τον Γενικό Διευθυντή Δασών στον οποίο υπάγεται η αρμόδια Δασική Υπηρεσία, μετά από εισήγηση του οικείου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών, εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στον νομό. Ειδικά, για εκτάσεις μεγαλύτερες των πέντε (5) στρεμμάτων, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια, διαπιστώνεται, με βάση σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, ότι συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Οι εδαφολογικές και οικολογικές συνθήκες συνηγορούν υπέρ αυτού του τρόπου εκμετάλλευσης,

β. πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 47, και

γ. η συγκεκριμένη έκταση, λόγω της θέσης, της αλληλεξάρτησης και της σύνδεσής της με τις γειτονικές δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, δύναται να ανακτήσει τη δασική της βλάστηση με φυσική αναγέννηση, μετά το πέρας της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Η οικονομοτεχνική μελέτη, η οποία συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης, συντάσσεται και υπογράφεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 47 και εγκρίνεται με την άδεια αλλαγής χρήσης της έκτασης.

Το περιεχόμενο της μελέτης ορίζεται στο παράρτημα της υπό στοιχεία οικ.133389/6588/10.12.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β' 2860).

Στις ανωτέρω εκτάσεις, πέραν της επιτρεπτής επέμβασης του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται και οι υπόλοιπες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας περί επιτρεπτών επεμβάσεων.

3. Αν οι εκτάσεις της παρ. 1 εντάσσονται στην παρ. 2 του άρθρου 3, τότε δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και επιτρέπεται η απομάκρυνση της φυόμενης δασικής βλάστησης, μετά από άδεια του οικείου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στον νομό, κατόπιν αιτήσεως του προσώπου που προβάλλει δικαιώματα κυριότητας στην έκταση. Ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να αποδείξει το έννομο συμφέρον του να αιτηθεί την απομάκρυνση της δασικής βλάστησης, συνυποβάλλει με την αίτησή του είτε συμβολαιογραφικούς τίτλους, είτε δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), είτε ένορκες βεβαιώσεις, είτε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να πιθανολογείται ο νομικός δεσμός του με το ακίνητο.

Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ' εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας για την προστασία των ανωτέρω εκτάσεων, ανακαλούνται.

Ο ειδικότερος χαρακτηρισμός της έκτασης ως δάσους ή δασικής, προκειμένης της εφαρμογής του άρθρου αυτού, διενεργείται, εφόσον δεν έχει καταρτιστεί δασολόγιο, αλλά υπάρχει αναρτημένος δασικός χάρτης, από την Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 3208/2003 (Α' 303), ακόμη και αν η συγκεκριμένη έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα.

Στις περιοχές που δεν καλύπτονται από αναρτημένο δασικό χάρτη, εφαρμόζεται το άρθρο 14.

4. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και τα ακίνητα δασικού χαρακτήρα που διατέθηκαν ως κληροτεμάχια, τα οποία εμφανίζονται στις πλησιέστερες στον χρόνο της παραχώρησης αεροφωτογραφίες με αγροτική μορφή και δασώθηκαν μεταγενέστερα, ανεξάρτητα από τη μορφή που απέκτησαν αργότερα».

ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ :

«Εκτάσεις στις περιοχές του άρθρου 62 παρ. 1 εδ 3 Ν. 998/1979 που στις αεροφωτογραφίες των ετών 1945 ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του 1960, εμφανίζονται ως εκτάσεις μη δασικής μορφής, δεν χαρακτηρίζονται ως δάση ή δασικές εκτάσεις κατά τη διαδικασία κατάρτισης του δασικού χάρτη ή αναμόρφωσης κυρωμένου δασικού χάρτη, ανεξάρτητα από τη μορφή που τυχόν απέκτησαν αργότερα. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται και στην περίπτωση που κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας διάταξης έχει ήδη αναρτηθεί ή κυρωθεί ο δασικός χάρτης, οπότε απαιτείται η ανασύνταξή του».


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


              ΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                ΣΑΡΑΚΙΝΗ-ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ